تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۱۳:۲۱:۲۰
کد مطلب : 72499

سلفی یک فلسطینی هنگام فرار از دست صهیونیست‌ها +عکس

پدیده «عکس سلفی» یا عکس خود! اگرچه رفتاری برآمده از شیوع شبکه های اجتماعی موبایلی و اینترنتی و مورد اقبال مروّجین جامعه جهانی است اما این جوان فلسطینی نوآوری خاص و جالبی را با استفاده از همین پدیده به نمایش گذاشته است.

این عکس سلفی را سایت روزنامه انگلیسی ایندیپندنت منتشر کرده است.

سلفی یک فلسطینی هنگام فرار از دست صهیونیست‌ها +عکس

در توضیح عکس بالا آمده است که یک جوان فلسطینی در سرزمین های اشغالی، حین فرار از چنگ دو نظامی صهیونیست این عکس سلفی را منتشر کرده است.

پدیده «عکس سلفی» یا عکس خود! اگرچه رفتاری برآمده از شیوع شبکه های اجتماعی موبایلی و اینترنتی و مورد اقبال مروّجین جامعه جهانی است اما این جوان فلسطینی نوآوری خاص و جالبی را با استفاده از همین پدیده به نمایش گذاشته است.

گفتنیست، در تفکر لیبرالیسم به مقوله «فردیّت» و بیان آن توجه فوق العاده ای وجود دارد.

برای همین است که در عمده مظاهر پست مدرنیسم برآمده از لیبرالیسم، جهان درون افراد و «منیّت» با زبان های مختلفی بیان و مورد توجه قرار می گیرد.

این در حالی که بر اساس تعالیم دینی و عقلی ما، خویشتن انسان ها باید ضمن رعایت چارچوب ها و پیرایش های وحیانی و عقلانی؛ فقط در مواقع لزوم در عرصه بیان قرار گیرند.

اما در پروژه جهانی سازی که تشویق های فراوانی در آن برای بیان فردیّت آدمها و توجه دادن افکار عمومی به جاذبه های ناخوب نفسانی وجود دارد؛ تعالیم وحیانی و اخلاقی منکوب می شوند و افراد صرفاً به بیان همه حالات فردی و خصوصی دعوت می شوند تا چرخ ترویج تفکر لیبرالیسم و جنبه های اومانیستی آن شتاب بیشتری بگیرد.

ترویج شبکه های اجتماعی موبایلی و اینترنتی، پروژه هایی نظیر گوگل‌گلاس و رفتارهایی مثل عکس های سلفی که منبعث از شیوع همین مقولات هستند؛ در همین راستا ارزیابی می‌شوند.

منبع: فارس