تاریخ انتشار خبر: ۱ , مهر, ۱۳۹۳ | ۲۰:۰۲:۲۹
کد مطلب : 46068

سنت وحشتناک ختنه در قبیله ای در غرب کنیا (عکس+۱۶)

همه ساله در ماه آگوست (مرداد) مردم قبیله لوهیا خود را برای یک جشن سه روزه برای ختنه کردن پسران ۱۱ تا ۱۳ ساله آماده می کنند.

 
 
قبیله “لوهیا” در غرب کنیا سنت عجیبی برای ختنه کردن جمعی پسر بچه ها دارد.

همه ساله در ماه آگوست (مرداد) مردم قبیله لوهیا خود را برای یک جشن سه روزه برای ختنه کردن پسران ۱۱ تا ۱۳ ساله آماده می کنند.پسران پس از ختنه رسما در قبیله به عنوان بزرگسال به حساب می آیند. در این سنت ختنه سه روزه دو روز نخست به جشن و پایکوبی اختصاص دارد و در روز سوم پسر بچه ها ختنه می شوند.

انجام سنت ختنه در این قبیله به این صورت است که پسران باید ایستاده باشند و هنگام ختنه گریه نکنند.این ختنه بدون استفاده از هیچ نوع ماده بی حس کننده و الکل صورت می پذیرد. تصاویر زیر سنت ختنه پسر بچه های این قبیله در سال جاری را نشان می دهد.

سنت عجیب ختنه در قبیله ای در غرب کنیا (عکس+16)

سنت عجیب ختنه در قبیله ای در غرب کنیا (عکس+16)

سنت عجیب ختنه در قبیله ای در غرب کنیا (عکس+16)

سنت عجیب ختنه در قبیله ای در غرب کنیا (عکس+16)

سنت عجیب ختنه در قبیله ای در غرب کنیا (عکس+16)

سنت عجیب ختنه در قبیله ای در غرب کنیا (عکس+16)