تاریخ انتشار خبر: ۱ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۱۰:۳۴:۴۱
کد مطلب : 21325

سند / اولین سال تحویل انقلاب

نوروز سال ۱۳۵۸ شمسی، نخستین سال نویی بود که ایرانیان، بدون سایه ی شاه و شاهنشاهی تجربه می کردند. تنها ۳۷ روز از پیروزی انقلاب اسلامی می گذشت و خانواده بسیاری از شهدا، در تدارک مراسم اربعین عزیزان خود بودند.

عصر ابادان – نوروز سال ۱۳۵۸ شمسی، نخستین سال نویی بود که ایرانیان، بدون سایه ی شاه و شاهنشاهی تجربه می کردند. تنها ۳۷ روز از پیروزی انقلاب اسلامی می گذشت و خانواده بسیاری از شهدا، در تدارک مراسم اربعین عزیزان خود بودند. در ۳۶ امین نوروز انقلاب اسلامی، یاد عزیزانی که رفتند تا روزهایمان نو باشد را گرامی می داریم.

روحمان با یادشان شاد

 

سند / اولین سال تحویل انقلاب