تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۰۰:۲۱:۳۱
کد مطلب : 109788

شایعه عحیب درباره عزل معاون ظریف

این مقام بدون اشاره به تلاش این دیپلمات کهنه کار، مواضع انقلابی ایشان در قبال منطقه و همچنین هماهنگ نبودن با موضع دولت در قبال منطقه! را دلیل اصلی پیشنهاد خود ذکر کرده است.

جهان نوشت: یک مسئول بلند پایه دولتی، فشار مضاعفی را به وزارت خارجه وارد آورده و خواستار برکناری هر چه سریع تر این دیپلمات انقلابی وزارت خارجه شده است.

این مقام بدون اشاره به تلاش این دیپلمات کهنه کار، مواضع انقلابی ایشان در قبال منطقه و همچنین هماهنگ نبودن با موضع دولت! را دلیل اصلی پیشنهاد خود ذکر کرده است.

نزدیکی به قاسم سلیمانی اتهام دیگر امیرعبداللهیان بوده که باعث شده دولتی ها به فکر تعویض ایشان در این مقطع حساس باشند.

برخی کشورهای عربی منطقه نیز از مواضع امیرعبداللهیان اظهار گله مندی کرده و آن را در راستای تنش زدایی دولت روحانی! ندانسته بودند.