تاریخ انتشار خبر: ۱۸ , مرداد, ۱۳۹۵ | ۲۲:۴۸:۵۵
کد مطلب : 122844

شتباه مجری شبکه ورزش در رابطه با خبر فوت احسان علیخانی + فیلم

در این فیلم اشتباه مجری شبکه ورزش از ریو در رابطه با اعلام فوت احسان علیخانی را مشاهده می کنید.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ در این فیلم اشتباه مجری شبکه ورزش از ریو در رابطه با اعلام فوت احسان علیخانی را مشاهده می کنید.

۰۰:۰۰ ۰۰:۳۵

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

۱۲۶ seek to 10%, 20% … ۶۰%

لینک دانلود