تاریخ انتشار خبر: ۲۵ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۵:۲۵:۱۰
کد مطلب : 59650

شرایط«استخدام رسمی کارمندان دولت» ابلاغ شد

تعیین وضعیت یکی از مهمترین دغدغه های مستخدمان دولتی است که هنوز به مرحله استخدام رسمی نرسیده اند و تصور می کنند تبدیل این وضعیت، باعث آسودگی فکری و کاری آنها در محیط ادارات می شود و به همین خاطر، همواره به دنبال اطلاع از آخرین وضعیت تبدیل کارمندان و شرایط تحقق این موضوع هستند.

به گزارش   عصر آبادان ، بر این اساس، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به منظور تحقق بند ۲ سیاست های ملی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقا منابع انسانی، دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی را در ۱۰ ماده و ۵ تبصره، تصویب کرده است.

به گزارش صبحانه، بر اساس ابلاغیه مذکور که نسخه ای از ان به دست صبحانه رسیده است، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تایید صلاحیت کارمندان آزمایشی و تعیین وضعیت آنها بر اساس دستورالعمل پیوست صورت خواهد پذیرفت و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

این مصوبه مهم تاکید می کند که تبدیل حکم استخدامی کارمند پس از طی ذوره آزمایشی ۳ ساله یا ۲ ساله تمدیدی به حالت رسمی، مشروط به احراز شرایطی چون ارائه گواهینامه های مربوط به گذراندن دوره های اموزشی، اخذ تاییدیه گزینش، عدم محکومیت به مجازاتهای ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و کسب حداقل ۱۸۵ امتیاز در طول دوره آزمایشی خواهد بود.

کارمندانی که به رسمی تبدیل وضعیت نشوند، مطابق امتیاز کسب شده به یکی از حالت های زیر تبدیل می شوند: تمدید دوساله دوره آزمایشی، تبدیل به استخدام پیمانی، لغو حکم و پایان خدمت.