تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۱:۰۸:۲۳
کد مطلب : 58976

شریفی نیا و قیمه پزون با دیش ماهواره+عکس

محمدرضا شریفی نیا با انتشار این عکس نوشت: «شب اربعین مراسم قیمه پزون وقتى که پاى امام حسین وسط باشد حتى دیش ماهواره هم به کمک میاید تا با قرار گرفتن روى دیگ قیمه ،براى خودش ثوابى دست و پا کند.»

محمدرضا شریفی نیا با انتشار این عکس نوشت: «شب اربعین مراسم قیمه پزون وقتى که پاى امام حسین وسط باشد حتى دیش ماهواره هم به کمک میاید تا با قرار گرفتن روى دیگ قیمه ،براى خودش ثوابى دست و پا کند.»

شریفی نیا در مراسم قیمه پزون با دیش ماهواره+عکس