تاریخ انتشار خبر: ۲ , تیر, ۱۳۹۴ | ۱۷:۱۴:۲۸
کد مطلب : 97057

شعری زیبا به زبان گتوندی در وصف گرانی بنزین/بِنزی که هِی گِرو بووه ، وا دَّ سوار خر بوویم

شهری زیبا و طنز به گویش محلی گتوندی از شاعر طنز پرداز شهرستان گتوند مهران ظهراب زاده در وصف گرانی بنزین.

روز و روز هِی بدتر بُوویم
آمپر سَر خطر بوویم
بِنزی که هِی گِرو بووه
وا دَّ سوار خر بوویم
******
نه لاستیکُ  نه پنچری
نه چُول بووه نه دَمبَری
نه بَرِنِس کلانتری
وا دَّ سوار خر بوویم
******
نه دی کُنِه نه گرد و خاک
پشت سرس هوای پاک
وِ عمرس هم نیخه پلاک
وا دَّ سوار خر بوویم
******
نه روغن خه نه بنزی خه
نه مرغ زیر برنجی خه
نه تنبلُ و زرنگی خه
وا دَّ سوار خر بوویم
******
نه زنگ زنه نه رنگی خه
نه واشر و میلنگی خه
نه دَنگی خه نه فَنگی خه
وا دَّ سوار خر بوویم
******
نه آینَه خِه نه راهنما
نه هم چراغ و شبنما
نه غِرغِر و نه دِ صدا
وا دَّ سوار خر بوویم
******
اِما ننیم چه وا کنیم
دردّ چطور دوا کنیم
دّ نَتِریم دعا کنیم
وا دَّ سوار خر بوویم
******
تیرَه مَوین که خر بوویم
زِ ای هچَل وِ در بوویم
اگر یه روز دَ زنده ایم
وا دَّ سوار خر بوویم