تاریخ انتشار خبر: ۱۷ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۱۷:۴۹:۱۷
کد مطلب : 23920

شماجای‌این‌عکاس‌بودیدچه‌می‌کردید؟/تصاویر

شما اگر بجای این عکاس بودید و با چنین صحنه ای روبرو می شدید احتمالا فرار را ترجیح می دادید. ولی این عکاس پر دل و جرات به جلو رفته و این عکس ها را از آن دست خوف ناک تهیه کرده است.

عصر ابادان – شما اگر بجای این عکاس بودید و با چنین صحنه ای روبرو می شدید احتمالا فرار را ترجیح می دادید. ولی این عکاس پر دل و جرات به جلو رفته و این عکس ها را از آن دست خوف ناک تهیه کرده است. در ادامه این تصاویر را خواهید دید.