تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , دی, ۱۳۹۴ | ۰۱:۴۴:۴۳
کد مطلب : 104517

شهدا غریبند، آنان را دریابیم …

یادم نمی رود خبرنگاری که توی خیابان عکس شهید همت و شهید آوینی را نشان بچه های مدرسه ای و دانشجوها و حتی نسل زمان جنگ می داد و سوال می کرد اینان را میشناسید و بودند کسانی که هنوز شهید همت را نمی شناختند و شهید آوینی را با شهید چمران اشتباه می گرفتند!

یادم نمی رود خبرنگاری که توی خیابان عکس شهید همت و شهید آوینی را نشان بچه های مدرسه ای و دانشجوها و حتی نسل زمان جنگ می داد و سوال می کرد اینان را میشناسید و بودند کسانی که هنوز شهید همت را نمی شناختند و شهید آوینی را با شهید چمران اشتباه می گرفتند!
همه چیز به چشممان درآبادان عادی شده، روزها بیاید و برود و یادی از شهدا نکنیم آن قدر در روزمرگی ها گم شدیم و خودمان را درگیر حاشیه ها کردیم که اصل یادمان رفت. حرف از کمبود بودجه و ظرفیت نیست. حرف، درد شهداست. غربت آنان در سرزمینی که جای جایش خونشان ریخته شد تا سرفراز زندگی کنیم
حرف، درد شهداست. غربت آنان در سرزمینی که جای جایش خونشان ریخته شد تا سرفراز زندگی کنیم ولی الان متوجه شدیم دیگردرکناراروند کمیل زیارت عاشوراخوانده نمی شود دیگردنبال معبرکسی نیست اینجا الان افتخارمان این است که یادآورباشیم۴٠سال پیش ماه بهترین دیسکوها وپیستهای رقص را درآبادان داشتیم ولی یادمان نیست با چه خون هایی این سرزمین را تطهیرکردیم مدیران شهری بجای ایجاد بسترهای اشتغال ساختار عمرانی قوی دنبال تایید فضاهای ضد فرهنگی می شونداین فیلم دبی ویا انتالیا نیست اینجا کنارفرات ایران است اینجا آبادان درجوار اروند است شهدا شرمنده ایم.
(صبح اروند : لازم به ذکر است این خواننده محترم تصاویری از مجلسی در کنار اروند رود به دفتر هفته نامه ارسال کرده است که در اختیار متولیان فرهنگی قرار گرفته است.لذا ضمن عذرخواهی از بابت عدم انتشار این تصاویر ، انتشار آن را به نوبت دیگری موکول می کنیم )