تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۲۰:۲۴:۰۸
کد مطلب : 95221

شوخی آیت الله بهجت با کودک +تصویر

یک روز کنار بچه می نشست. انگشت های سبابه و میانی یک دستش را مثل پاهای کسی که قدم بزند،می گرفت و دستش را می برد سمت بچه و نشسته می گفت:«اومد،اومد،اومد،اومد…»

 فرزند آیت الله بهجت نقل می کنند: کنار بچه می نشست. انگشت های سبابه و میانی یک دستش را مثل پاهای کسی که قدم بزند،می گرفت و دستش را می برد سمت بچه و نشسته می گفت:«اومد،اومد،اومد،اومد…»

بچه ها که سرراهش قرار می گرفتند با آن ها کودک می شد.