تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۳:۵۸:۵۵
کد مطلب : 57619

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

مد و زیبایی پدیده‌ای ویژه جوامع امروزی به شمار می‌رود و صد البته مورد توجه جوانان؛ اما‌ گاه، برخی خاستگاه و هدف اصلی پدیده‌ها و موضوعات را فراموش می‌کنند و این گونه می‌شود که در آن موضوع یا پدیده نشانه‌های عجیب و غریبی بروز می‌کند بسیار دور‌تر از خاستگاه اولیه‌اش.

جام جم سرا: مد و زیبایی پدیده‌ای ویژه جوامع امروزی به شمار می‌رود و صد البته مورد توجه جوانان؛ اما‌ گاه، برخی خاستگاه و هدف اصلی پدیده‌ها و موضوعات را فراموش می‌کنند و این گونه می‌شود که در آن موضوع یا پدیده نشانه‌های عجیب و غریبی بروز می‌کند بسیار دور‌تر از خاستگاه اولیه‌اش.

در شوهای مد لباس و پوشاک، بخصوص در جوامع غربی و اروپایی، گاهی آراستگی و زیبایی جای خود را به انحطاطی می‌دهد برای جلب توجه محض. آدمهای شاخدار با کلاههای عجیب، لباسهای غریب، موهای دست‌وپاگیر و…

* برای آن‌که امکان نمایش تصاویر مرتبط با موضوع مورد نظر فراهم شود، برخی عکس‌ها ویرایش و شطرنجی شده است.

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!

شوی مُد آدم‌های شاخدار و لباس‌های عجیب!