تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۲۲:۲۱:۳۷
کد مطلب : 87820

صدها نکته جالب از جنگ ایران و عراق که نمی دانستید!

از ۲۱۳ هزار شهید ۱۷۱۲۳۵ هزار شهید درخط مقدم ، ۱۶۸۷۰ نفر براثر حملات هوائی و توپخانه وبقیه در مکانهای دیگر از جبهه به شهادت رسیده اند

آمار کلی شهدای جنگ تحمیلی:
شهدای جنگ تحمیلی تعداد ۲۱۳۲۵۵ نفر بوده که شامل
۱۵۵۰۸۱نفر در درگیری مستقیم با دشمن،
۱۶۱۵۴نفر در حملات دشمن به شهرها،
۱۱۸۱۴نفر درحوادث متفرقه
و سایر موارد ۹۸۸۹ نفر بوده است.
از این آمار
تعداد ۱۵۵۲۵۹ نفر مجرد،
تعداد ۵۵۹۹۶ نفر متأهل،
تعداد ۷۰۵۴ نفر ۱۴ ساله و کمتر،
تعداد ۶۵۵۷۵ نفر بین ۱۵ تا ۱۹ ساله ، تعداد ۸۷۱۰۶ نفر بین ۲۰ تا ۲۳ ساله ، تعداد ۲۲۷۰۳ نفر بین ۲۴ تا ۲۹ ساله ، تعداد ۳۰۸۱۷ نفر ۳۰ ساله و بالاتربوده است

ردیف
نوع شغل
تعداد

۱
، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
کادر
۲۳۱۹۹

سرباز
۱۶۷۳۸

۲
ارتش جمهوری اسلامی
کادر
۹۰۸۹

سرباز
۳۶۹۶۵

۳
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
کادر
۲۹۲۶

سرباز
۵۶۷۲
از
۴
شغل آزاد
۳۱۶۷۴

۵
دانش آموز
۳۲۲۷۵

۶
دانشجو
۲۶۰۸

۷
روحانی
۲۷۴۲

۸
بیکار
۶۱۲۸

۹
دولتی
۲۶۲۹۳

۱۰
بسیج ویژه
۲۳۲۹

۱۱
خانه دار
۳۱۳۶

۱۲
کودک
۲۹۰۶

۱۳
غیر ایرانی
۴۵۶۵

جمع کل
۲۱۳۲۵۵