تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۳:۰۱:۱۴
کد مطلب : 32068

صوت/ وضعیت حجاب و عفاف در جامعه

پوشش هرجامعه ای محصول نهایی باورها و اعتقادات آن جامعه و براساس جهان بینی آن قوم و ملت است. محصول نهایی هزاران سال فرهنگ و تمدن ایرانیان حجاب و پوشش است که باید آن را پاسداشت.