تاریخ انتشار خبر: ۹ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۰:۳۶:۴۶
کد مطلب : 56563

ضرب و شتم پیرمرد برای سرقت پول توجیبی

یک سارق انگلیسی، مرد ۸۹ ساله‌ای را برای سرقت پول اندکش تا حد مرگ کتک زد.

یک سارق انگلیسی، مرد ۸۹ ساله‌ای را برای سرقت پول اندکش تا حد مرگ کتک زد.

این مرد کهنسال که با واکر بسختی راه می‌رود، جلوی در خانه‌اش هدف حمله سارق ناشناس قرار گرفت و دزد بی رحم پس‌از خالی کردن جیب‌های پیرمرد، او را با سر و صورتی خونین در خیابان رها کرد در صورتی که می‌توانست بدون ضرب و شتم بی رحمانه این پدر بزرگ، جیب‌های او را خالی کند. این پدربزرگ توسط اعضای خانواده‌اش به‌بیمارستان انتقال یافت که اکنون تحت درمان قرار دارد. با توجه به تاریکی شب پیرمرد مصدوم چهره ضارب را ندیده اما پلیس با آغاز تحقیقات امیدوار است موفق به شناسایی سارق بی رحم شود.

منبع: ایران