تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۰۷:۰۱:۰۶
کد مطلب : 22750

طرح دولت برای برخورد جدی با پدر و مادران بی مسئولیت

دولت بلژیک در حال قانونی کردن طرحی است که بر اساس آن پدر یا مادرانی که پس از طلاق و جدایی از پرداخت کمک هزینه تعیین شده به فرزندان خودداری می کنند را بیش از پیش زیر فشار خواهد گذاشت.

به گزارش عصر آبادان بر پایه قانون تازه در بلژیک والدینی که پس از جدایی٬ کمک مالی تعیین شده به پدر یا مادر دیگر را نپردازند ممکن است گواهی نامه شان ضبط شود و همچنین قاضی می تواند دستور توقیف اموال او را صادر کند.

 

توقیف اموال توسط سازمانهای دولتی و پلیس و تا مرز ۱۵ هزار یورو خواهد بود.

 

قانون تازه همچنین دولت را موظف می کند در صورتی که پدر یا مادر طلاق گرفته نتواند از زن یا شوهر پیشین خود کمک دریافتی دولت را بگیرد و یا از عهده مخارج تحصیل کودک تحت کفالتش بر نیاید برای هر ماه در ازای هر کودک ۶۵ یورو و برای کودکان عقب مانده ۱۳۰ یورو به این خانواده تنگدست کمک کند.

 

مبالغ پرداختی دولت به خانواده تنگدست بعنوان قرض تلقی می شود و پدر یا مادری که سهم خود را نپرداخته است این مبلغ را به دولت بدهکار خواهد شد و برای بازپرداخت بدهی خود دولت او را تحت پیگرد قرار می دهد.

 

بر پایه گزارش های دولتی کمک هزینه هایی که به خانواده های اینچنینی پرداخت شده تاکنون به ۲۸۰ میلیون یورو رسیده است و در بیشتر پرونده ها این پدرها هستند که تحت پیگرد دولتی قرار رفته اند.

 

سایت ایرانیان بلژیک