تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۰۰:۳۱:۳۵
کد مطلب : 109811

عاقبت حرکات نمایشی و فاجعه برای دواطلب زن نگون‌بخت + فیلم

در این ویدئو خواهید دید استاد کونگ فو سیبی را روی سر یک داوطلب زن گذاشته تا در نمایشی با یک ضربه لگد سیب را روی سر زن بزند، اما استاد اشتباه می‌کند و فاجعه‌ای رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ در این ویدئو خواهید دید استاد کونگ فو سیبی را روی سر یک داوطلب زن گذاشته تا در نمایشی با یک ضربه لگد سیب را روی سر زن بزند، اما استاد اشتباه می‌کند و فاجعه‌ای رخ می‌دهد، فیلم را با هم ببینیم.

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

۱۲۶ seek to 10%, 20% … ۶۰%

انتهای پیام/