تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , دی, ۱۳۹۴ | ۲۲:۳۷:۰۳
کد مطلب : 105340

علت انتشار پیام‌های تند اینستاگرامی هاشمی چیست؟ +عکس

انگاره سازی و این همانی رد صلاحیت ها در انتخابات های پیش رو با ادعای دروغین تقلب در انتخابات ۸۸ این روزها از سوی برخی مدیران دولتی و فتنه گران نیز مطرح شده است.

دکتر رضا سراج طی یادداشتی در کانال شخصی اش در تحلیل علت انتشار پیام‌های تند اینستاگرامی هاشمی نوشت:

در صفحه اینساگرام آقای هاشمی این پیام معنادار نوشته شده است: << خدا کند نتیجه تایید صلاحیت ها، مثل احمدی نژاد نشود که پاسخگویی خسارتش در آخرت کار هر کسی نیست >>

علت انتشار پیام‌های تند اینستاگرامی هاشمی چیست؟ +عکس

نگاه اول :
در نگاه اول این پیام یادآور نامه بدون سلام و والسلام آقای هاشمی خطاب به رهبر معظم انقلاب است. وی در ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ در نامه ی مذکور می نویسند:
<<… با این همه بر فرض این که اینجانب صبورانه به مشی گذشته ام ادامه دهم، بی شک بخشی از مردم و احزاب و جریان ها این وضع را بیش از این برنمی تابند و آتشفشان هایی که از درون سینه های سوزان تغذیه می شوند، در جامعه شکل خواهد گرفت… >>
از این منظر باید این پیام را به بررسی صلاحیت ایشان در انتخابات خبرگان مرتبط دانست که به نوعی سعی شده تبعات عدم احراز صلاحیت وی را نشان بدهد.

نگاه دوم :
در نگاه دوم این پیام، شائبه سازی در موضوع بررسی صلاحیت ها است که با کنایه به آقای احمدی نژاد، عدم احراز صلاحیت ها در انتخابات های ۱۳۹۴ این همانی می شود با موضوع ادعای دروغین تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸
انگاره سازی و این همانی رد صلاحیت ها در انتخابات های پیش رو با ادعای دروغین تقلب در انتخابات ۸۸ این روزها از سوی برخی مدیران دولتی و فتنه گران نیز مطرح شده است.

در انتخابات ۱۳۸۸ ادعای دروغین تقلب، فتنه آمریکایی-اسرائیلی را به فاز اجرا منتقل کرد. با این تفاسیر ایجاد شائبه پیرامون بررسی صلاحیت ها و تقلب سیستماتیک معرفی کردن آن، آیا سناریوی آمریکایی-اسرائیلی دیگری را زمینه سازی می کند.

علت انتشار پیام‌های تند اینستاگرامی هاشمی چیست؟ +عکس
پیام تند هاشمی به شورای نگهبان در اینستاگرام: برخی رد صلاحیت ها دستبرد به حق الناس است