تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , بهمن, ۱۳۹۲ | ۱۰:۱۹:۱۷
کد مطلب : 17740

علت تاخیر در مصاحبه روحانی چه بود؟

روز قبل از مصاحبه، دفتر رییس جمهور به صدا و سیما اعلام می کند، آقای روحانی نژاد و خانم سپانلو برای انجام این مصاحبه در نظر گرفته شده اند.

عصر آبادان –  شنیده ها درباره علت تاخیر در پخش مصاحبه حسن روحانی از تلویزیون به این شرح است:

الف- روز قبل از مصاحبه، دفتر رییس جمهور به صدا و سیما اعلام می کند، آقای روحانی نژاد و خانم سپانلو برای انجام این مصاحبه در نظر گرفته شده اند.

ب- پس از این هماهنگی، خانم سپانلو از دسترس خارج می شود،به نحوی که نه مسئولان سازمان و نه دفتر رییس جمهور نمی توانند وی را برای انجام این مصاحبه دعوت کنند.

ج-دفتر رییس جمهور روز چهارشنبه و این بار بدون هر گونه هماهنگی با صدا و سیما،خانم پوریامین را برای انجام مصاحبه دعوت می کنند.

د-رییس سازمان صدا و سیما پس از اطلاع از این مسأله تاکید می کند که این نوع برخوردها ناقض استقلال رسانه ملی است و برای جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم تلاش هایی را انجام می دهد که منجر به تأخیر در انجام مصاحبه می شود٠ اما سرانجام بخاطر جلوگیری از پی آمدهای نامناسب عدم پخش ،به انجام مصاحبه با همان ترکیب مورد نظر دفتر رییس جمهور،رضایت داده می شود.

ه- ارزیابی ها نشان می دهد که انجام مصاحبه های فرمایشی و یکطرفه تاثیر نامطلوبی بر افکار عمومی می گذارد. در عین حال اگر مصاحبه های تشریفاتی  و یکطرفه در گذشته مورد نقد بوده،قرار نیست این روند اصلاح نشود و پرسش های جدی مردم،در مصاحبه ها مغفول بماند.