تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۹:۴۷:۳۴
کد مطلب : 43886

عملی که جلوی به گناه افتادن را می گیرد!

نماز یکی از اعمالی می باشد که در دین مبین اسلام و گفتار ائمه اطهار (عَلیه السَلام) بر آن تاکید فراوانی شده است، چرا که علاوه بر ثمرات اخروی دارای آثار دنیوی فراوانی نیز می باشد.

به گزارش  عصر آبادان، در این باره روایت شده است که امام رضا (عَلیه السَلام) بیان داشته اند: نماز، اقرار به ربوبیت خداوند عزوجل است و نفی شریک از او و ایستادن در برابر خداوند جبار، جل جلاله، با خواری و مسکنت و خضوع و اعتراف به عظمت او و طلب بخشش گناهان گذشته است.

قدس – نماز موجب می شود که بنده به یاد خدا باشد و او را فراموش نکند و به ناسپاسی و گردنکشی دجار نشود و خاشع و فروتن باشد و راغب و طالب زیادتی در دین و دنیا باشد. علاوه بر این ها، نماز موجب می شود که انسان از گناه بازایستد و شب و روز پیوسته به یاد خداوند عزوجل باشد، تا این که مبادا انسان، سرور و مدیر و آفریننده خویش را فراموش کند و بر اثر آن، به گردنکشی و طغیان و نافرمانی روی آورد. یاد کردن بنده از خداوندگارش و ایستادنش در آستان او، وی را از معاصی بازمی دارد و از هر گونه فساد جلوگیری می کند.