تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , خرداد, ۱۳۹۵ | ۱۹:۰۲:۴۵
کد مطلب : 114489

عکس/این فیش‌حقوقی هوش ازسرتان میبرد

درحالی که رقم فیش های لو رفته برخی از مدیران طی روزهای اخیر در کانون توجهات قرار گرفته انتشار این مبلغ در فضای مجازی حیرت کاربران را به همراه داشته است.

عکس/این فیش حقوقی هوش ازسرتان میبرد