تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۲۱:۰۴:۰۵
کد مطلب : 87419

عکس:بدون شرح…!

زنی زحمتکش و شریف ، که سالهاست همسر نابینای خود را در جاده های کوهستانی کردستان کمک و راهنمایی میکند .