تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۱۱:۳۷:۴۴
کد مطلب : 21231

عکس/بزرگترین توپ تنیس دنیا

عصر ابادان – بزرگترین توپ تنیس به وزن ۳۰ کیلو در ادینبورو