تاریخ انتشار خبر: ۱۶ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۱۷:۳۸:۱۷
کد مطلب : 93886

عکس/تفاوت معنادار جایگاه سخنرانی رهبر انقلاب

«العاقل یکفی به الاشاره» تصاویر زیر پای رهبری در ده سال گذشته حضور ایشان در مرقد امام (ره) نشان می دهد امسال تنها سالی بوده است که زیر پای ایشان همان زیلوی همیشگی حسینه امام خمینی (ره) پهن شده است .

تصاویر زیلوی ساده زیر پای رهبری در مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی بنیان گذار انقلاب اسلامی موضوع بسیاری از مطالب و صفحات فضای مجازی شده است.

«العاقل یکفی به الاشاره» تصاویر زیر پای رهبری در ده سال گذشته حضور ایشان در مرقد امام (ره) نشان می دهد امسال تنها سالی بوده است که زیر پای ایشان همان زیلوی همیشگی حسینه امام خمینی (ره) پهن شده است .

۱۴/خرداد/۱۳۸۵
عکس/تفاوت معنادار جایگاه سخنرانی رهبر انقلاب

۱۴/خرداد/۱۳۸۶
عکس/تفاوت معنادار جایگاه سخنرانی رهبر انقلاب

۱۴/خرداد/۱۳۸۷
عکس/تفاوت معنادار جایگاه سخنرانی رهبر انقلاب

۱۴/خرداد/۱۳۸۸
عکس/تفاوت معنادار جایگاه سخنرانی رهبر انقلاب

۱۴/خرداد/۱۳۸۹
(در این سال سالروز رحلت امام(ره) مصادف با روزجمعه و نماز جمعه بوده است و رهبری نماز جمعه را در حرم ایشان اقامه فرمودند)
عکس/تفاوت معنادار جایگاه سخنرانی رهبر انقلاب

۱۴/خرداد/۱۳۹۰
عکس/تفاوت معنادار جایگاه سخنرانی رهبر انقلاب

۱۴/خرداد/۱۳۹۱
عکس/تفاوت معنادار جایگاه سخنرانی رهبر انقلاب

۱۴/خرداد/۱۳۹۲
عکس/تفاوت معنادار جایگاه سخنرانی رهبر انقلاب

۱۴/خرداد/۱۳۹۳
عکس/تفاوت معنادار جایگاه سخنرانی رهبر انقلاب

۱۴/خرداد/۱۳۹۴
عکس/تفاوت معنادار جایگاه سخنرانی رهبر انقلاب

منبع: bso