تاریخ انتشار خبر: ۲ , مرداد, ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۹:۲۵
کد مطلب : 120709

عکس:حیرت ملکه از دیدن تاج سلطنتی در موزه تهران

بازدید ملکه الیزابت و محمدرضا شاه از موزه جواهرات سلطنتی در تهران در سال ۱۳۳۹ شمسی؛ در ۱۱ اسفند این سال ملکه انگلیس و همسرش به دعوت محمدرضا پهلوی به ایران آمدند. همزمان با ورود آنها به خاک ایران دانشجویان در تهران در اعتراض به این سفر تظاهرات کردند.

 ملکه انگلیس درموزه جواهرات سلطنتی تهران