تاریخ انتشار خبر: ۳ , آبان, ۱۳۹۳ | ۲۳:۳۳:۰۱
کد مطلب : 50946

عکس:راهکاردخترجوان برای مقابله بااسیدپاشی!

این روزها که اغلب صحبت از اسید و اسیدپاشی زیاد است، بسیارند کسانی که به دنبال راههای در امان ماندن از صدمات و جراحات این حوادث هستند.

راهکار دختر جوان برای مقابله با اسیدپاشی!

جام جم سرا: این روزها که اغلب صحبت از اسید و اسیدپاشی زیاد است، بسیارند کسانی که به دنبال راههای در امان ماندن از صدمات و جراحات این حوادث هستند. دختری جوان از سر ناچاری راهی ساده برای پیشگیری از آن در پیش گرفته است.