تاریخ انتشار خبر: ۲۲ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۱۱:۲۹:۲۵
کد مطلب : 88013

عکس/زندگی در سایه وحشت از بوکوحرام

ارتش نیجریه و کشورهای همسایه‌اش چاد، نیجر و کامرون در دو ماه گذشته در تلاشی هماهنگ توانسته اند شورشیان بوکوحرام را در بسیاری از نقاط شکست دهند و عقب برانند.

ارتش نیجریه و متحدانش، دو ماه اخیر شهرهای بسیاری را از گروه تروریستی بوکوحرام پس گرفته اند و صد‌ها زن و دختر اسیر را نیز آزاد کرده‌اند.
با این حال شهرهایی که از دست بوکوحرام خارج می شود به شدت آسیب دیده  و ویران شده است. روزنامه فرانسوی لوموند به تازگی در گزارشی از “کزا” یکی از شهرهای آزاد شده می‌نویسد: در آخرین ساعت‌های خلافت بوکوحرام در این شهر، رهبر این گروه تصمیم گرفت پیش از فرار همه چیز را بسوزاند و شهری سوخته به فاتحان تحویل دهد. از بانک‌های محلی تا مغازه‌ها و حتی قصر “امیر گُزا” که از نخستین قربانیان حمله بوکوحرام به این شهر بود و توسط آنان کشته شد؛ همه چیز سوخت. عده‌ای از ساکنان شهر هنوز در این خرابه‌ها زندگی می‌کنند و سربازان ارتش بعد از ورود به آن‌ها وعده امنیت را دادند.
بر اساس گزارش ها این وضعیت در اکثر نقاط آزادشده از بوکوحرام برقرار است و سربازان پس از فتح شهرها با خانه ها و ساختمان هایی ویران و جنازه های رها شده مواجه می شوند.

فرارو