تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۲۳:۴۷:۲۳
کد مطلب : 72640

عکس/سپر پوست کرگدنی نادر شاه

سپر نادر شاه افشاراز پوست کرگدن ساخته شده و بعد از استفاده او در جنگ ها ،مرصع کاری شده است

منبع:جوان وتاریخ