تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , فروردین, ۱۳۹۴ | ۱۳:۱۵:۰۶
کد مطلب : 79800

عکس/شاه ایران در تبعید

محمدعلی شاه قاجار که پس از پدرش مظفرالدین شاه به سلطنت رسید از همان ابتدای سلطنت ساز ناسازگاری را با مشروطه خواهان کوک کرد و با پشتیبانی دولت روسیه به انحا گوناگون به دشمنی با مشروطه خواهان پرداخت. محمدعلیشاه با خواست انگلیس از سلطنت خلع و پسرش احمدشاه به پادشاهی رسید. سپس به روسیه تبعید و سرانجام در ۱۶ فرودین ماه ۱۳۰۳ شمسی درگذشت.

انتهای پیام