تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۰۰:۵۶:۴۱
کد مطلب : 27651

عکس/لشکر سربازان کور انگلیسی

سربازان لشکر ۵۵ ارتش انگلستان که بر اثر حمله گازی آلمانها در جریان جنگ اول جهانی بینایی خود را از دست داده اند. ۱۰ آوریل ۱۹۱۸ .