تاریخ انتشار خبر: ۱ , تیر, ۱۳۹۴ | ۲۳:۳۷:۱۰
کد مطلب : 96965

عکس/مکانی که دکتر چمران به شهادت رسید

بعدها به کوشش بنیاد حفظ اثار دفاع مقدس، یادمانی در آن جا بنا شد و روستاییان نیز به آنجا برگشتند و خانه هایشان را دوباره ساختند.

دهلاویه روستایی است در شمال غربی سوسنگرد که دکتر چمران در نزدیکی آن به شهادت رسید.

عکس/مکانی که دکتر چمران به ملکوت اعلی پیوست

عکس/مکانی که دکتر چمران به ملکوت اعلی پیوست
بعدها به کوشش بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس، یادمانی در آن جا بنا شد و روستاییان نیز به آنجا برگشتند و خانه هایشان را دوباره ساختند.

مطالب مرتبط