تاریخ انتشار خبر: ۲ , دی, ۱۳۹۳ | ۱۲:۲۴:۲۳
کد مطلب : 61554

عکس/میزکار اینشتین در روز وفاتش

منبع: جوان و تاریخ

منبع: جوان و تاریخ