تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۹:۰۲:۵۵
کد مطلب : 55376

عکس/نذری‌آقای‌وزیر‌به‌دانش‌آموزان‌دیابتی

برای کنترل دیابت فقط وزارت بهداشت مسئول نیست بلکه بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر هم در این امر سهیم هستند که یکی از این وزارتخانه‌ها وزارت رفاه است.

عکس/نذری‌آقای‌وزیر‌به‌دانش‌آموزان‌دیابتی