تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۱۷:۳۷:۰۳
کد مطلب : 93115

عکسی دیده نشده از حضرت «آقا» با «چفیه»

نمایی که پیش رو دارید به سال ۱۳۵۹ شمسی و در جبهه‌ی خوزستان به ثبت رسیده است.آن روزها، حضرت «آقا»، نماینده ی «امام خمینی» در «شورای عالی دفاع» و «امام جمعه ی تهران» بودند.

نمایی که پیش رو دارید به سال ۱۳۵۹ شمسی و در جبهه‌ی خوزستان به ثبت رسیده است.آن روزها، حضرت «آقا»، نماینده ی «امام خمینی» در «شورای عالی دفاع» و «امام جمعه ی تهران» بودند.

عکسی دیده نشده از حضرت «آقا»