تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , تیر, ۱۳۹۵ | ۲۳:۴۴:۰۱
کد مطلب : 119784

عکسی که باید هر مسلمانی از آن احساس شرم کند

انبوه زباله های ریخته شده در کنار غار حرا/ مکه مکرمه