تاریخ انتشار خبر: ۳۱ , فروردین, ۱۳۹۴ | ۱۲:۲۰:۳۷
کد مطلب : 81256
مقاومت کودک 5 ساله فلسطینی؛

عکسی که تیتر یک روزنامه های غربی شد!

تصویر مقاومت کودک ۵ ساله فلسطینی در برابر سربازان صهیونیستی تیتر روزنامه های غربی شد.

تصویر مقاومت کودک ۵ ساله فلسطینی در برابر سربازان صهیونیستی تیتر روزنامه های غربی شد.

 

 

 

 

فرهنگ نیوز