تاریخ انتشار خبر: ۱۸ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۰۰:۰۵:۲۷
کد مطلب : 107793

عکسی که دست به دست چرخید و هزاران هزار لایک خورد

احتمالا نخستین روز کاری خود را به یاد دارید.روزی که سعی داشتید همکاران و رییستان را تحت تاثیر قرار داده و خود را از همان روز اول ثابت کنید.

توریسم آنلاین: احتمالا نخستین روز کاری خود را به یاد دارید.روزی که سعی داشتید همکاران و رییستان را تحت تاثیر قرار داده و خود را از همان روز اول ثابت کنید.

اما این روز نخست کاری شاید برای بعضی ها جور دیگری پیش رود،درست مانند مرد جوانی که روز نخست سوژه همکاران بامزه اش شد و در اینترنت معروف شد.

همانطور که در عکس مشاهده می کنید این مرد جوان کار آموز در روز اول کارش سنگ تمام گذاشته و درست جلوی سیستم به خواب عمیقی رفت و همکاران هم از این فرصت استفاده کرده و با او عکس یادگاری انداختند!

این عکس در فضای مجازی منتشر شد و دست به دست چرخید و هزاران هزار لایک دریافت کرد.

عکسی که دست به دست چرخید و هزاران هزار لایک خورد

عکسی که دست به دست چرخید و هزاران هزار لایک خورد