تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۱:۱۵:۰۳
کد مطلب : 57851

عکس‌های رکیک از شاهنشاه

در ژنو عکسهای رکیکی از شاهنشاه به دیوار خیابانها و اتوبوسها چسبانده‌اند و روزنامه‌های آنجا از اعدام اخیر دانشجویان ایرانی به شدت انتقاد نمودند

جام جم با انتشار یک سند تاریخی به واکنش بین‌المللی درباره کشتار دانشجویان به دست رژیم پهلوی پرداخت:

در ژنو عکسهای رکیکی از شاهنشاه به دیوار خیابانها و اتوبوسها چسبانده‌اند و روزنامه‌های آنجا از اعدام اخیر دانشجویان ایرانی به شدت انتقاد نمودند

به: ۳۱۲ تاریخ گزارش: ۲۹ / ۱۲ / ۵۰
از: ۲۰ ه‍ ۱۲ شماره گزارش: ۱۴۲۱۶۷ / ۲۰ ه‍ ۱۲
موضوع: محمد فاروقی کارمند بازنشسته ثبت

نامبرده بالا در ساعت ۱۰۳۰ روز ۲۴ / ۱۲ / ۵۰ اظهار نمود در ژنو عکسهای رکیکی از شاهنشاه به دیوار خیابانها و اتوبوسها چسبانده‌اند و روزنامه‌های آنجا از اعدام اخیر دانشجویان ایرانی به شدت انتقاد نموده و نوشته‌اند در هیچ جای دنیا رسم نیست که جوان‌های ۱۸ تا ۲۰ ساله را به خاطر فعالیت‌های سیاسی اعدام کنند و تنها ایران این کار را می‌کند فاروقی افزود در روزنامه‌های ژنو نوشته شده در حالی که جوانها را به خاطر فعالیت‌های سیاسی اعدام می‌کنند مردم دچار گرانی و از نظر معاش زندگی در مضیقه بوده و شاه ۴۰ روز برای تفریح و ورزش به ژنو می‌آید.

عکس‌های رکیک از شاهنشاه

نظریه شنبه: شنبه نظری ندارد
نظریه یکشنبه: تحقیق مستقیم از محمد فاروقی باعث شناسایی شنبه خواهد شد. آسای
نظریه سه‌شنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است سپاهی
نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه مورد تأیید می‌باشد. پاد
به اداره کل سوم صادر شود. ۲۹ / ۱۲ / ۵۰