تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , اردیبهشت, ۱۳۹۵ | ۲۱:۳۳:۵۳
کد مطلب : 111877

عکس / اعدام با توپ در ملاء عام

اعدام مجرم در ملاء عام با بستن او به توپ در تهران به تاریخ جمعه ۱۲ فروردین ۱۳۰۰ شمسی؛ در ذیل عکس علت اعدام این فرد دزدی عنوان شده است. عکاس این عکس نامعلوم است.