تاریخ انتشار خبر: ۱۷ , اسفند, ۱۳۹۳ | ۰۸:۴۶:۳۲
کد مطلب : 76326

عکس/ افتتاح سینمای صلواتی

این تصویر، برشی است از سال های جنگ تحمیلی که در آن، خبر افتتاح سینمای صلواتی در «قرارگاه تبلیغات جبهه و جنگ» دیده می شود.

نمایی که پیش رو دارید، سناسنامه ی دقیقی ندارد. این تصویر، برشی است از سال های جنگ تحمیلی که در آن، خبر افتتاح سینمای صلواتی در «قرارگاه تبلیغات جبهه و جنگ» دیده می شود.

عکس/ افتتاح سینمای صلواتی