تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۲۳:۵۰:۱۴
کد مطلب : 93456

عکس/ امام (ره) بدون لباس روحانیت

این تصویر که مربوط به دوران تبعید در ترکیه است امام خمینی را در لباسی غیر از لباس معمول روحانیت نشان می دهد که به نظر می رسد به دلیل مقررات خاص دولت ترکیه در منع پوشش لباس معمول روحانیت در این کشور باشد

امام (ره) بدون لباس روحانیت