تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۹:۳۸
کد مطلب : 90056

عکس/ این اشک ها برای چیست؟

مهم است که نام این پسرک چیست؟مهم است که عکاس این تصویر کیست؟مهم است که این جا کدام نقطه‌ی ایران اسلامی است؟

 نمایی که پیش رو دارید، فاقد شناسنامه بوده و تنها یک خط شرح دارد:

پس نوجوانی که به خاطر صِغر سِن، از اعزام نیرو به جبهه ها کنار گذاشته شده، در حال اشک ریختن است تا شاید نامش را بنویسند.

مهم است که نامش چیست؟
مهم است که عکاس کیست؟
مهم است که این جا کدام نقطه ی ایران اسلامی است؟

سلام بر حضرت روح الله و سربازانش
عکس/