تاریخ انتشار خبر: ۲۲ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۱۸:۳۰:۴۵
کد مطلب : 108715

عکس/ این زن وزیر خوشبختی امارات شد

«عهود الرومی» به سمت وزیر خوشبختی در امارات منصوب شد.

عکس/ این زن وزیر خوشبختی امارات شد