تاریخ انتشار خبر: ۲ , مرداد, ۱۳۹۵ | ۰۰:۳۵:۲۴
کد مطلب : 120594

عکس/ بیهوش کردن بیماران در ۱۲۰ سال پیش

تصویر جالبی از نحوه بیهوش کردن بیماران ( بیهوشی با اتر) و قطع پا در ۱۲۰ سال پیش

عکس/ بیهوش کردن بیماران در 120 سال پیش