تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۱۱:۳۳:۲۳
کد مطلب : 71415

عکس/ تابوت ناصرالدین شاه

ناصرالدین‌شاه قاجار (۲۵ تیر ۱۲۱۰ – ۱۲ اردیبهشت ۱۲۷۵) که پیش از پادشاهی ناصرالدین میرزا خوانده می‌شد، معروف به قبله عالم، سلطان صاحبقران و بعد شاه شهید، چهارمین شاه از دودمان قاجار ایران بود. وی طولانی‌ترین دوره پادشاهی را در میان دودمان قاجار داراست.

عکس/ تابوت ناصرالدین شاه