تاریخ انتشار خبر: ۸ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۵:۱۸:۴۲
کد مطلب : 42393

عکس: تخریب مدرسه معتادها

مدارس ایمان، مبعث و کوثر که در محل تلاقی دو خیابان مالک اشتر و دستغیب در منطقه ۱۰ شهرداری تهران، که حدود یکسال است به محل تجمع بی خانمان ها،معتادان و اراذل و اوباش تبدیل شده است توسط شهرداری تخریب گردید.

عکس: تخریب مدرسه معتادها

عکس: تخریب مدرسه معتادها

عکس: تخریب مدرسه معتادها

عکس: تخریب مدرسه معتادها

عکس: تخریب مدرسه معتادها

عکس: تخریب مدرسه معتادها

عکس: تخریب مدرسه معتادها

عکس: تخریب مدرسه معتادها

عکس: تخریب مدرسه معتادها

عکس: تخریب مدرسه معتادها

عکس: تخریب مدرسه معتادها

عکس: تخریب مدرسه معتادها

عکس: تخریب مدرسه معتادها

عکس: تخریب مدرسه معتادها

عکس: تخریب مدرسه معتادها

عکس: تخریب مدرسه معتادها