تاریخ انتشار خبر: ۱۷ , دی, ۱۳۹۳ | ۱۷:۰۲:۵۱
کد مطلب : 65328

عکس/ خانواده رضاخان پس ازکشف حجاب

برنامه معروف به کشف حجاب هفدهم دیماه ۱۳۱۴ با شرکت همسر و دختران رضا شاه پهلوی که بدون حجاب در جشن دانشسرای عالی شرکت کرده بودند به اجرا درآمد. رضا شاه در همین روز علی اصغر حکمت کفیل وزارت فرهنگ را که به اجرای این برنامه کمک فراوان کرده بودند به مقام وزارت (وزارت فرهنگ) ارتقاء داد.

عکس/ خانواده رضاخان پس ازکشف حجاب
همسر و دختران رضا خان پس از کشف حجاب
مطالب مرتبط