تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۷:۲۱:۴۰
کد مطلب : 43534

عکس/ خداحافظی مسجد جامعی

طی رای گیری امروز در شورای شهر مهدی چمران با ۱۸ رای دوباره بر کرسی ریاست شورای شهر نشست.

عکس/ خداحافظی مسجد جامعی