تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۰۴:۵۹:۱۰
کد مطلب : 85742

عکس/ خیمه‎ سلطنتی ‎ایرانی در موزه آمریکا

این خیمه، که میراث قرن ۱۹ دودمان قاجار است، به نام محمد شاه، که از ۱۸۳۴ تا ۱۸۴۸ میلادی حکومت می کرد، منقش شده استخمیه بیش از ۳.۵ متر ارتفاع و حدود ۴ متر عرض دارد و از پشم با نقش های ابریشمی گل، گیاه و پرنده ساخته شده استموزه کلیولند خیمه را در لندن از یک دلال آثار هری بنام فرانسسکا گالووی، که در نقاشی های هندی و اشیاء درباری و منسوجات اسلامی و اروپایی متخصص است، به دست آورد.

خیمه‎سلطنتی ‎ایرانی در موزه آمریکا

خیمه‎سلطنتی ‎ایرانی در موزه آمریکا

منبع: جهان