تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۱۷:۳۵:۴۴
کد مطلب : 92828

عکس/ دختران‌رضاخان پس از کشف حجاب

برنامه معروف به کشف حجاب هفدهم دیماه ۱۳۱۴ با شرکت همسر و دختران رضا شاه پهلوی که بدون حجاب در جشن دانشسرای عالی شرکت کرده بودند به اجرا درآمد. رضا شاه در همین روز علی اصغر حکمت کفیل وزارت فرهنگ را که به اجرای این برنامه کمک فراوان کرده بودند به مقام وزارت (وزارت فرهنگ) ارتقاء داد.

دختران‌رضاخان پس از کشف حجاب

منبع: آخرین نیوز